Video Clips
Kỹ thuật lấy dấu trực tiếp giai đoạn II làm răng Implant - nha khoa hsl Mở vạt bằng Trefine, nong và nén xương, cấy Implant nha khoa R 4.7 Ghép xương tự thân - màng collagen bù khuyết xương vùng mào xương ổ răng Implant R2.5 phục hình ngay, KT mở vạt tối thiểu, vặn Imp tiến-lùi Cấy Implant lắp răng ngay R 1.6 - Full KT lấy dấu gián tiếp Nhổ răng 2.4-2.5 do làm cầu đèo. Cấy Implant nha khoa R2.4-2.6-2.7 Mở vạt bằng mũi Trefine làm cầu 2 Implant 4.5-4.7 mang 3 thân răng sứ Hình minh họa KT nâng xoang ghép xương cửa sổ sống hàm CrestalWindown Implant nhakhoa Hình minh họa KT nâng xoang ghép xương LateralWindown Implant nha khoa Lắp phục hình sứ sau Lấy dấu răng gián tiếp Implant nhakhoa Cấy Implant lắp răng ngay NhakhoaHSL com Implant nhakhoa Kỹ thuật lấy dấu gián tiếp phục hình Implant nhakhoa Nâng xoang ghép xương cửa sổ sống hàm Nhổ chân răng 3.6 -Khoan xương - Cấy Implant SG-Khâu tạo nhú lợi Implant nha khoa